Trần gỗ teak dạng nan

4.500.000

Kích thước nan gỗ: D20 x R40 mm với @20mm

MÃ MÀU SƠN & DẦU